WEB IZSTRĀDES JOMA

WEB IZSTRĀDES JOMA

download (5)

Aplikāciju izstrāde

 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi – 12 stundas;
 • Algoritmēšanas un programmēšanas pamati – 12 stundas;
 • Programmēšanas tehnoloģijas – 12 stundas;
 • Matemātikas speciālās nodaļas – 12 stundas;
 • EIKT drošības politikas veidošana – 12 stundas;
 • Lietotnes programmēšana – 12 stundas;
 • EIKT produktu izstrāde – 12 stundas.
download (5)

Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati)

 • Datu bāzu programmēšana – 92 stundas;
 • Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)- 52 stundas.
download (5)

Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana

 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi – 12 stundas;
 • Algoritmēšanas un programmēšanas pamati – 36 stundas;
 • Programmēšanas tehnoloģijas – 52 stundas;
 • Matemātikas speciālās nodaļas – 24 stundas;
 • EIKT drošības politikas veidošana – 40 stundas;
 • Lietotnes programmēšana -48 stundas;
 • Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) -52 stundas;
 • Datu bāzu programmēšana – 92 stundas;
 • EIKT produktu izstrāde – 48 stundas.

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

ESF PROJEKTS
«NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top