Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība ir fiziskas vai juridiskas personas saimnieciskā darbība, kas saistīta ar kapitāla ieguldīšanu un vērsta uz preču ražošanu, realizāciju, dažādu darbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību.

e-komercija-interneta-veikals-risinajums

E-komercija

Apgūstiet pamatprincipus, e-biznesa un komercijas praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai un izprotiet virtuālo biznesa attiecību nepieciešamību un efektivitāti.

download

Biznesa uzsākšana

Biznesa organizēšanā prast pielietot iegūtās zināšanas par grāmatvedības pamatiem, dokumentu pārvaldību, mārketingu, reklāmu, pārdošanu, e-komerciju un saskarsmes prasmēm.

1500-0-

Praktiskā grāmatvedība

Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes, lai uzņēmumu grāmatveži, grāmatvežu palīgi, finanšu darbinieki, ekonomisti celtu savu profesionālo kvalifikāciju.

images

Uzņēmējdarbības pamati

Apgūstiet  pamatzināšanas komercdarbības organizācijā personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi realizēt biznesa projektu, uzsākot komercdarbību vai pašnodarbinātību.

notebook-614213_1920 (2)

Maza uzņēmuma vadīšana

Apgūstiet  pamatzināšanas  maza uzņēmuma organizācijā, uzsākot komercdarbību .

download (1)

Projektu izstrāde un vadīšana

Apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt prasmes par projektu vadības attīstību, stratēģijas un gaitas plānošanu, organizēšanu, kvalitātes nodrošināšanu un uzraudzību projekta īstenošanā.

c0acefe9c76d31bf3dd88477934bea32616414ef_office-manager-salary

Dokumentu un arhīva pārvaldība

Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes dokumentu sagatavošanā un noformēšanā; sniegt zināšanas par dokumentu reģistrēšanu, uzskaiti, sadali un nosūtīšanu; lietu nomenklatūru.

download (2)

Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana

Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos, kas spēj apkalpot seminārus un konferences.

shutterstock_229136854

Reklāmas zinības

Izglītības procesā dot iespēju gūt zināšanas par mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā, analizēt cēloņus un sekas, atrast pareizo problēmas risinājumu, prast novērtēt mārketinga un reklāmas nozīmi komercdarbībā.

Print Friendly, PDF & Email

Informāciju par projektu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

ESF PROJEKTS
«NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top