Reklāmas zinības

Mūsdienās digitālās tehnoloģijas ir it visur – mājās, skolā, darba vietā. Tas ir tik
pašsaprotamas… Bet vai ir iespējams izdarīt tā, lai šīs mums tik pieejamās tehnoloģijas varētu vēl vairāk izdarīt mūsu labā?

Reklāmas zinības

Reklāmas zinības (klātienē 59 st, neklātienē 101 st)

 1. Izglītības procesā dot iespēju gūt zināšanas par mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā, analizēt cēloņus un sekas, atrast pareizo problēmas risinājumu, prast novērtēt mārketinga un reklāmas nozīmi komercdarbībā.

 1. Izprast klienta vēlmes un sasniedzamos mērķus, prognozēt sasniedzamo rezultātu un aprobēt ar tehniskām un finansiālajām iespējām, izprast un izmantot pārliecināšanas un argumentācijas metodes, prast risināt problēmsituācijas, uzturēt attiecības ar sadarbības partneriem un klientiem.
 2. Pārzināt reklāmas ražošanas procesus, jaunākās tehnoloģijas reklāmas tirgū un izmantot reklāmas pakalpojumu sniegšanā.
 3. Lietot specifiskās informācijas tehnoloģijas reklāmas pakalpojumu sagatavošanā (maketu izstrādē) un sniegšanā.
 4. Pārzināt reklāmas tirgu reglamentējošos normatīvos aktus (pamatlikumus), pārzināt un ievērot vispārējos un profesionālos ētikas principus.
 5. Konceptuāli pārzināt reklāmas tirgu un nozares tendences, reklāmas aģentūru reitingus un statistikas datus, reklāmas izplatīšanas kanālus, konceptuāli orientēties reklāmas nozares cenās.
 6. Pārzināt un lietot reklāmas satura izstrādes principus, interpretēt produkta reklāmas likumsakarības.
 7. Pārzināt reklāmas ražošanas procesus, jaunākās tehnoloģijas reklāmas tirgū un izmantot reklāmas pakalpojumu sniegšanā.
 8. Pārzināt, plānot, vadīt un kontrolēt reklāmas darījumus.
 1. Mārketinga komunikācija;
 2. Reklāmas ietekme, stratēģija un taktika
 3. Reklāmas izplatīšanas veidi;
 4. Reklāmas ētika un likumdošana
 5. Vizuālās reklāmas un merčendaizinga pamati.;
 6. Reklāmas plānošana;
 7. Reklāmu efektivitātes novērtēšanas metodes;
 8. Reklāmas izmaksas;
 9. Reklāmas cenas, to veidošana;
 10. Reklāmas suvenīri;
 11. Patērētāju uzvedība ;
 12. Patērētāju uzvedības nozīme mārketinga lēmumos;
 13. Zīmola veidošana;
 14. Zīmola pozicionēšana un vērtību noteikšana;
 15. Zīmola identitāte, individualitāte;
 16. Zīmolvedība;
 17. Prezentācijas sagatavošanas un vadīšanas prasmes;
 18. Digitālie rīki biznesā;

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  40.00 EUR

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaakursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Scroll to top