Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība (klātienē 84 st, neklātienē 76 st)

  1. Izglītības procesa rezultātā  sniegt izpratni par: drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai no-drošinātu IT drošību uzņēmumā, fizisko personu datu aizsardzības prasību piemērošanu, datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepārtrauktai darbībai.

  1. IT drošības specifika mūsdienās
  2. Informācijas klasifikāciju un risku pārvaldību
  3. Datu integritāti un rezerves kopiju veidošanu
  4. Incidentu atklāšanu un pārvaldību

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;

Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;

Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;

Personas datu aizsardzības principi;

Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;

Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;

Sensitīvu personas datu apstrāde;

Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai  Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;

Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;

Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.

IT drošības specifika mūsdienās, pastāvošie draudi

Pamata principi kiberdrošībā, likumdošana, labā prakse

Informācijas klasifikācija un risku pārvaldība

Datu integritāte un rezerves kopiju veidošana

Kriptogrāfijas pielietojums informācijas aizsardzībā

Informācijas drošība internetā un lokālajā datortīklā

Incidentu atklāšana un pārvaldība

Nepārtrauktas darbības plānošana un nodrošināšana

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  51,20 EUR

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to top