Par mums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs”.

Izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs” ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta un akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde.

Mēs rūpējamies par mūsu klientu izaugsmi, sniedzam iespējas pilnveidoties profesionālā jomā, palīdzam no mūsu piedāvātajām izglītības programmām izvēlēties tādu programmu, kura ir noderīgākā profesionālajā attīstībā.

Mācību centra mūsdienīgi aprīkotājās telpās piedāvājam pieaugušo apmācības latviešu valodas apguvei, pilnveidot savas datorlietotāju prasmes apgūstot dažādas programmas, kā piemēram, Google Adwords, MS Excel, 3D vizualizācijas un AutoCad.

Apmācām jaunos traktortehnikas vadītājus, kā arī piedāvājam iespējas pilnveidot savas zināšanas saskarsmes, grāmatvedības, uzņēmējdarbības un citās jomās.

Sekmīgi un aktīvi sadarbojamies ar vairākām valsts aģentūrām, īstenojam vairākus projektus.

Sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībā, Valsts izglītības un attīstības aģentūru, nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidošanai un dažādiem citiem Eiropas savienības fondu projektiem.

Iepazīsti jauno kursu piedāvājumu

Scroll to top