OFISA PRASMES

OFISA PRASMES

download (1)

Agile projektu vadība

office_icons_HD

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (dažādi zināšanu līmeņi)

Noformējums bez nosaukuma (14)

Digitālās prasmes senioriem

Noformējums bez nosaukuma (14)

Efektīvi rīki attālinātam darbam

Noformējums bez nosaukuma (14)

Ikdienas mobilo aplikāciju lietošana darba vajadzībām (iesācējiem)

Noformējums bez nosaukuma (14)

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodes

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

ESF PROJEKTS
«NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top