Noliktavas darba organizēšana

Noliktavas darba organizēšana

Iekļauti 3 moduļi: Kravu izvietošana noliktavā (46 st.), Kravu identificēšana (79 st.), Kravas sagatavošana pārvietošanai (45 st.).

1.Kravu izvietošana noliktavā (46 st.)
Kravu aprite noliktavā
Kravu izvietošanas un uzglabāšanas noteikumi noliktavā.
Kravu izvietošana noliktavā.
Noliktavu tehnoloģiskās iekārtas.
Specifiskie darba vides riska faktori noliktavas darbā.
Drošības zīmes noliktavā.
Sanitārās un higiēnas normas, izvietojot kravu noliktavā
Ieskaite
2.Kravu identificēšana (79 st.)
Kravu veidi, to raksturlielumi un marķēšana.
Kravu fizikālās un ķīmiskās īpašības.
Īpaša režīma kravas, to īpašības, marķējumi un faktori, kas var ietekmēt kravu fizikālās un ķīmiskās īpašības.
Īpaša režīma kravu aprites
vizuālie un mehāniskie novērtēšanas paņēmieni.
Kravu izvietošana un nostiprināšana, nosūtot un pieņemot kravas no dažādiem sauszemes transportlīdzekļiem.
Kravu marķējumi un manipulāciju zīmes.
Svītrkodu sistēma preču un kravu identificēšanā.
Mobilās svītrkodu nolasīšanas ierīces un informācijas pārnešana.
Kravas atbilstība pavaddokumentiem.
Bojātu un norakstāmu kravu identificēšana.
Kravas un to transportēšanas līdzekļu defektu izvērtēšana.
Kravas bojājumi un zudumi.
Ieskaite
3.Kravas sagatavošana pārvietošanai (45 st.)
Kravu fiziskā uzmērīšana.
Kravas fizikālie mērījumi
Kravu nostiprināšana.
Kravu un transporta nodrošinājumi.
Drošu darba paņēmienu pielietošana.
Sanitārās un higiēnas normas kravu iekraušanas un izkraušanas procesā.
Ieskaite

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  40.00 EUR

Plānotās mācību dienas/grafiki

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to top