Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

“MC Alfa – mācību centrs” sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru jau trešo gadu īsteno pieaugušo apmācības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001).

Esam pateicīgi par līdzšinējo sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, jo šajā sadarbībā mēs esam partneri, kuri viens otram palīdz – gan aģentūra ieklausās mūsu ieteikumos, gan mēs ņemam vērā aģentūras ieteikumus veiksmīgākai projekta realizācijai.

Šajā ārkārtas kārtā interese par mācībām bija tiešām liela. Ļoti patīkami, ka iespēju mācīties attālināti izmanto arī daudzi no tiem, kas nedzīvo Rīgā, jo šim mācību modelim nav nozīmes, kur tu dzīvo. Lielākoties interneta iespējas ir pietiekamas, lai sekmīgi sekotu līdzi mācībām. Mēs nodrošinām audzēkņiem arī piekļuvi nodarbību ierakstiem.

Kopumā šajā kārtā uzņemti 912 dalībnieki. 45% uzņemto dalībnieku ir izvēlējušies Lauksaimniecības nozari, no tiem divas trešdaļas apgūst Dārzkopības pamatu programmu.

Šajā programmā iekļauti 5 moduļi:
Augu aizsardzība (33 st.)
Dārzkopības augu kopšana (29 st.)
Kultūraugu mēslošana (27 st.)
Ražas sagatavošana uzglabāšanai (12 st.)
Sabiedrības un cilvēka drošība (16 st.)

Esam saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju, kas dod iespēju Augu aizsardzības moduli apguvušajiem kārtot eksāmenu profesionālo augu aizsardzības līdzekļu iegādes atļaujas saņemšanai.

Dārzkopības augu kopšanā dalībnieki apgūst četrās pamataugu grupās: puķes, dekoratīvie augi, augļaugi (tradicionālie un netradicionālie). Pēc konsultēšanās ar speciālistiem pārlikām uzsvaru uz netradicionāliem augļaugiem, kas šobrīd Latvijā kļūst aizvien populārāki: sākot ar jau pierastajām krūmmellenēm, turpinot ar bārbelēm, sausseržiem, plūškokiem un daudziem citiem.

Vērtējot to, kāpēc tik daudz cilvēku izvēlējās šādu zināšanu apguves jomu, nonācām pie secinājuma, Covid-19 radītie ierobežojumi likuši daudziem paraudzīties uz saviem pagalmiem un atrast iespēju sevi pilnveidot sava dārza iekopšanas zināšanu jomā. Lai arī mācības notiek attālināti, pedagogu, savas jomas izcilu speciālistu, nodarbības ir interesantas un ļoti noderīgas, papildinātas ar patstāvīgi veicamiem praktiskajiem darbiem.

39% dalībnieku izvēlējās IT nozari, no kuriem  gandrīz puse (45%) izvēlējās apgūt programmēšanas pamatus. Šajā moduļu kopā ir divi moduļi: Algoritmēšanas un programmēšanas pamati un Sistēmu programmēšana. Kā pieteikšanās laikā atzina daudzie interesenti, viņi vēlas izmantot šo daļēji patukšo laiku, lai saprastu,  vai šāda darbības joma ir piemērota. Programmēšana šobrīd ir viena no tām darbības svērām, kas ļauj cilvēkam pildīt savus darba pienākumus no mājām. Un pašreizējā situācijā, kad mākslīgais intelekts vēl nav aizstājis reālu programmētāju darbu, tā ir stabila darbības joma. Latvijā šobrīd trūkst ap 4000 programmētāju. Pie tam liela daļa no Latvijā strādājošajiem programmētājiem zemāku izmaksu dēļ apkalpo ārzemju klientus, jo tur šādi pakalpojumi maksā krietni dārgāk.

Pirmais modulis – Algoritmēšanas pamati ļauj dalībniekiem izprast, kāds domāšanas un lietu uztveres veids ir vajadzīgs. Katram būs iespēja izvērtēt – vai piemīt atbilstošās kvalitātes, lai turpinātu sevi attīstīt šajā jomā. Protams, pēc 188 stundu programmas apguves personas vēl nekļūs par izciliem programmētājiem, bet tas parādīs iespējas. Tā kā internetā ir pieejamas arī dažādas bezmaksas palīdzības turpmākajai sevis pilnveidošanas, katras personas ziņā būs izvērtēt savu attīstības virzienu.

Kā jau tas bija iepriekšējās apmācību īstenošanas kārtās, arī šoreiz visaktīvākie dalībnieki ir vecumā virs 30 gadiem līdz 49 gadiem, kas kopumā viedo 63% no kopējā dalībnieku skaita. Lai arī projekts paredz ierobežojumu – pieteikties var personas no 25 gadu vecuma, 10% no kopējā skaita ir personas līdz 30 gadu vecumam.

Vecākais no dalībniekiem ar 73 gadu dzīves pieredzi, kurš apgūst Datu analīzes prasmes loģistikā.

Tiem, kuri nepaspēja pieteikties mācībām vai dod priekšroku klātienes apmācībām, ar prieku paziņojam, ka 22.septembrī uzsāksies pieteikšanās nākamajai mācību īstenošanas kārtai. Sekojiet līdzi informācijai mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/macibucentrsalfa/

Novēlam visiem izturību šajā laikā un lai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus!

“MC Alfa – mācību centrs” komanda

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Scroll to top