Maza uzņēmuma vadīšana

Maza uzņēmuma vadīšana

Maza uzņēmuma vadīšana (klātienē 68 st, neklātienē 92 st)

 1. Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par mazā biznesa organizēšanu, pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar komercdarbības procesu. Biznesa organizēšanā prast pielietot iegūtās zināšanas par grāmatvedības pamatiem, dokumentu pārvaldību, mārketingu, reklāmu, pārdošanu, e-komerciju un saskarsmes prasmēm..

 1. IT drošības specifika mūsdienās
 2. Informācijas klasifikāciju un risku pārvaldību
 3. Datu integritāti un rezerves kopiju veidošanu
 4. Incidentu atklāšanu un pārvaldību
 1. MAZĀ UZŅĒMUMA DARBA VADĪŠANA (KOPĀ 76 ST, TEORIJA 26 ST, PRAKTISKĀS MĀCĪBAS 50 ST)

  Mazā biznesa organizatoriskās formas un vadīšanas pieeja.

  Problēmu identificēšana un to risinājumi mazā uzņēmumā.

  Komunikācija un informācija mazā uzņēmumā.

  Lēmumu pieņemšana mazā uzņēmumā.

  Vadīšanas funkcijas mazā uzņēmumā.

  Vadīšanas metodes un vadības stili mazā uzņēmumā.

  MĀRKETINGS, REKLĀMA DIGITĀLIE RĪKI BIZNESĀ (KOPĀ 24 ST, TEORIJA 11 ST, PRAKTISKĀS MĀCĪBAS 13 ST)

  Mārketings un tā loma komercdarbības organizēšanā

  Produkts un tā dzīves cikls

  Cenu veidošana

  Reklāma- produkta, pakalpojuma virzībai tirgū

  Digitālie rīki biznesā

   

  DOKUMENTU PĀRVALDĪBA  (KOPĀ 24 ST, TEORIJA 8 ST, PRAKTISKĀS MĀCĪBAS 16 ST)

  Dokumentu pārvaldības tiesiskie pamati

  Dokuments, dokumentu noformēšana

  Pārvaldes dokumenti

  Dokumentu atvasinājums, dienesta atzīmes

  Dokumentu reģistrācijas sistēmas un izpildes kontrole

  Iesniegumu pārvaldība

  Dokumentu saglabāšana

  SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻI (KOPĀ 32 ST, TEORIJA 13 ST, PRAKTISKĀS MĀCĪBAS 19 ST)

  Vispārējās prasības saimnieciskās darbības uzskaitei

  Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošā likumdošana un saistošie normatīvie dokumenti

  Nodokļu aprēķināšana un uzskaite

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

  Mikrouzņēmu

  ma nodoklis

  Darba tiesības, avoti

  Darba tiesiskās attiecības

  Darba samaksas noteikšana

  Darba laiks, atpūtas laiks

  Darba strīdi

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  40.00 EUR

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to top