Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati)

Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati)

Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati)

144 ak.st.

  • teorija: 39 (no kurām 27 ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 105 (no kurām 73 ir neklātiene)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Programmēšana (Programmēšanas tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim))

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Zina datu tipus, datu struktūras, datu modelēšanas rīkus, datu bāzes izstrādes un konfigurēšanas principus.

2. Izprot datu bāzu saistību ar programmatūras vienībām.

3. Zina piemērotākos testa datu komplektus datu bāzes vadības sistēmas programmatūras vienības testēšanai un programmatūras darbības pārbaudei.

4. Spēj identificēt uzturamās datu bāzes vadības sistēmas lietotāja konstatētās kļūdas.

5. Spēj uzrakstīt tīmekļa vietnes programmatūras vienības pirmkodu atbilstoši lietotāja vajadzībām.

6. Zina tīmekļa vietnes programmēšanas valodu iespējas un lietošanu, programmēšanas vides, tīmekļa vietnes programmatūras koda strukturēšanas metodes.

7. Izprot tīmekļa vietnes lietotāja programmatūras vajadzības.

8. Zina piemērotākos rīkus tīmekļa vienības testēšanai un programmatūras darbības pārbaudei.

1Datu bāzu programmēšana  
  1Datu bāzes pamati.
  2Vienkāršas SQL datu bāzes izstrāde.
  3Datu bāzes izstrāde.
  4Datu atlase no datu bāzes, kombinējot vairāku tabulu saistītos datus.
  5Datu bāzes testēšana.
  6Datu bāzes uzturēšana un atjaunināšana.
  7Datu bāzu pilnveidošanas un optimizēšanas metodes.
  8Datu bāzes testēšana.
  9Datu bāzes kļūdu dokumentēšana.
  10Datu bāzes programmatūras kļūdu novēršana.
  11Ieskaite
2Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)  
  1Tīmekļa vietnes programmatūras veidošana (programmēšanas valodas: HTML, CSS, JavaScript).
  2Tīmekļa vietnes servera programmēšana.
  3Tīmekļa vietnes programmatūras darbības testēšana (HTML, CSS, JavaScript un servera puses programmām).
  4Tīmekļa vietnes programmatūras atjaunināšana.
  5Tīmekļa vietnes uzlabošana.
  6Ieskaite

Pilna kursa maksa: 594.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 59.40 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top