LOĢISTIKAS JOMA

LOĢISTIKAS JOMA

bigstock-World-Map-With-Logistic-Networ-305818834

Sadales loģistikas aktualitātes

  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis) – 16 stundas;
  • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) – 16 stundas;
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) – 16 stundas;
  • Sadales loģistika – 78 stundas.

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

ESF PROJEKTS
«NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top