Google Ads kampaņu organizēšana

Google Adwords kampaņu organizēšana

Google Adwords kampaņu organizēšana (klātienē 71 st, neklātienē 89 st)

klātiene – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Izprast Google Ads konta darbības principus un apgūt saistošas digitālā mārketinga tendences. Analizēt, paplašināt un optimizēt savu Ads kontu, lai maksimāli izmantotu Google Ads reklāmas.

• Analizēt, paplašināt un optimizēt savu Ads kontu, lai maksimāli izmantotu Google Ads reklāmas.

• Veidot izpratni par Google reklāmas kampaņām.

• Apgūt prasmes un iemaņas, kas jāveic Google Ads kampaņā, lai paaugstinātu efektivitāti (klikšķu, pirkumu un pieteikumu skaitu).

1Par Google Ads
2Google Ads konta izveide
3Atslēgvārdi
4Kampaņas izveide
5Budžeti un cenas
6Remārketinga kampaņas
7Atskaišu veidošana
8E-pasta kampaņu izveide
9Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 40.00 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top