Jaunākās prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodes

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodes

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodes (klātienē 75 st., neklātienē 85 st)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Izglītības procesa rezultātā sniegt padziļinātas zināšanās prezentāciju izveides metodēs, prezen-tēšanas prasmēm, dažādu rīku izmantošana darbam ar prezentācijas izveidi, sniegt augstas prasmes prezentēšanas prasmēs un netiķetē.

• Dažādu, pieejamu prezentāciju veidos.

• Pareizi veidot saturīgas prezentācijas.

• Sagatavot runu izstrādātai prezentācijai.

• Iepazīsieties ar prezentāciju veidošanas rīkiem.

• Prezentāciju noformēšanas principiem.

• Uzstāšanās manierēm.

1Uzstāšanās plānošana
2Prezentāciju noformēšana
3Prezentāciju lietotnes
4Prezentācijas izveidošana
5Prezentācija tiešsaistē
6Saskarsme, uzstāšanās prasmes
7Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51.20 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top