IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (klātienē 70 st., neklātienē 90 st.)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Sniegt izglītojamam priekštat un izpratni par IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu, organizēšanu un uzturēšanu

• Gūt priekštatu par IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu, organizēšanu un uzturēšanu.

1IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldība
2IT pakalpojumu vadība un stratēģija
3IT pakalpojumu un saistīto procesu izveide un pakalpojuma dzīves cikls
4IT pakalpojumu ieviešana, sniegšana un procesu veidošana
5IT pakalpojumu un saistīto procesu nepārtraukta uzlabošana
6Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51.20 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top