IT JOMA

IT JOMA

printer-4348148_1920

3D printera lietošana

internet-3572404_1920

Datu drošība un aktualitātes digitālajos rīkos

  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 1.līmenis – 16 stundas;
  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība 1.līmenis – 16 stundas;
  • Sabiedrības un cilvēka drošība – 16 stundas;
  • EIKT pamatprocesi un darbu veidi – 12 stundas;
  • EIKT drošības politikas veidošana – 40 stundas.
download (3)

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana

download (3)

Programmēšana (TIP)

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

ESF PROJEKTS
«NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top