Ikdienas mobilo aplikāciju lietošana darba vajadzībām (iesācējiem)

Ikdienas mobilo aplikāciju lietošana darba vajadzībām (iesācējiem)

Ikdienas mobilo aplikāciju lietošana darba vajadzībām (iesācējiem) 160 ak.st.

  • teorija: 50 (no kurām 20 ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 110 (no kurām 54 ir neklātiene)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Tiek iegūtas zināšanas un apgūtas prasmes:

1. Iepazīties ar datu drošības noteikumiem internetā (kādus datus var publicēt, kas ir sensitīvā informācija medijos, medijpratība).

2. Pārvarēt sevi psiholoģiski, un spēt izmantot viedtālruni ne tikai zvaniem un īsām ziņām.

3. Dažādu saziņas rīku lietošana ikdienas vajadzībām un darbam (e-pasta lietošana, netiķete, MS Office 365 lietošana u.c.).

4. Prast izmantot dažādas aplikācijas viedtālrunī, kas atvieglotu ikdienas saziņu un vajadzības (laika plānotājs, kalendārs, Whatsapp, Messenger, Skype u.c.).

5. Dažādu aplikāciju izmantošana ikdienā darba vajadzībām (mākoņpakalpojumi, to būtība un pielietojums).

1Datu drošība
2Psiholoģisko barjeru pārvarēšana
3Saziņas rīki
4Aplikāciju lietojamība
5Mākoņpakalpojumi
6Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51.20 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top