Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (ar priekšzināšanām)

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (ar priekšzināšanām)

Digitālais mārketings (klātienē 66 st, neklātienē 94 st)

klātiene – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Attīstīt un pilnveidot prasmju un zināšanu līmeni, kā paaugstināt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, izmantojot e – komercijas iespējas.

• Izprast elektroniskās komercijas pamatprincipus un e-biznesa praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai.

• Izprast virtuālo elektroniskās komercijas attiecību nepieciešamību un efektivitāti. Iepazīties ar tiesisko regulējumu valsts un ES līmenī. Gūt priekštatu par elektroniskās komercijas būtību.

• Izprast uzņēmējdarbības iespējas elektroniskajā komercijā.

• Zināt elektroniskās komercijas sistēmu izstrādes posmus. Veikt testēšanu un ieviešanu.

• Izprast integrētā mārketinga komunikācijas nozīmi un digitālā mārketinga pamatus.

• Zināt digitālā mārketinga projektu veidošanas ciklus un projektu ieviešanas principus un digitālā marketinga kanālus.

• Veidot izpratni par normatīviem aktiem, kas regulē elektronisko komerciju

1Elektroniskās komercijas būtība, mērķi un funkcijas
2Elektroniskās komercijas vietnes risinājumi
3Mārketings elektroniskā komercijā
4Normatīvie akti un tiesiskie un darījumi elektroniskā komercijā
5Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51.20 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top