Efektīvi rīki attālinātam darbam

Efektīvi rīki attālinātam darbam

Efektīvi rīki attālinātam darbam

160 ak.st

  • teorija: 72 (no kurām 41 ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 88 (no kurām 46 ir neklātiene)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Programmas ietvaros tiek sekmēta izglītojamā izpratne par IT rīku un digitālo resursu jēgpilnu lietošanu, paaugstinot prasmes un iemaņas par digitālo rīku izmantošanas iespējām ikdienas darbā, kā piemēram, tekstapstrādes un izklājlapu lietotnes darba vide Office 365, SharePoint risinājumi, . Izglītības programmas apguves rezultātā tiek pilnveidotas zināšanas un prasmes par noderīgu digitālo rīku pielietojumu attālinātam darbam:

1. Attālinātu sapulču plānošanā.

2. Video konferences un video ierakstīšana.

3. Interaktīvie vebināri.

4. Komandas komunikācija un projektu vadība.

5. Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai. Tāpat tiek iegūtas zināšanas par IT riskiem un datu drošību, informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošanas iespējām.

1IT rīku un digitālo resursu jēgpilna lietošana
2Digitālā pratība attālinātam darbam
3IT riski un datu drošība
4Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51.20 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top