E-komercija

E-komercija

E-komercija (klātienē 59 st, neklātienē 101 st)

 1. Uzzināt pamatprincipus, e-biznesa un komercijas praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai.

 2. Apgūt e-rēķinu izrakstīšanu, modeļus un e-biznesa veidus, uzņēmuma biznesa prezentāciju internetā.

 3. Izprast virtuālo biznesa attiecību nepieciešamību un efektivitāti.

 4. Iepazīties ar tiesisko regulējumu valsts un ES līmenī.

 5. Iegūt zināšanas par nodokļiem, nodokļu politiku un labo praksi ES.

 1. Izprast komercdarbības procesus mazā biznesa organizēšanā;
 2. Pārzināt uzņēmuma grāmatvedības procesus pielietot grāmatvedības pamatus;
 3. Izprast ekonomikas pamatus un nodokļu sistēmu Latvijā;
 4. Prast apkopot informāciju, veicot datu analīzi;
 5. Prast orientēties mārketingā, reklāmas un pārdošanas pamatprocesos;
 6. Pārzināt darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus;
 7. Prast pielietot komercdarbības normatīvos aktus un likumus;
 8. Prast noformēt lietvedības dokumentus atbilstoši normatīviem aktiem;
 9. Prast pielietot interneta rīkus uzņēmējdarbības veicināšanai;
 10. Izprast komandas darba principus un saskarsmes prasmes.
 11. Izprast produkta (preces/pakalpojuma) veidošanas principus un pielietot praksē.
 1. E-KOMERCIJAS ORGANIZĒŠANAS PAMATI (kopā 54 st., t.sk., 21 st klātienē, 33 st. tālmācībā/neklātienē)
  E-biznesa organizēšanas pamati
  Elektroniskās komercijas tiesību akti.
  E-rēķini
  Uzņēmuma komerciālā klātbūtne internetā.
  Nodokļi un nodokļu politika ES.
  Noslēguma pārbaudījums
 2. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻI (kopā 32 st., t.sk., 14 st klātienē, 18 st. tālmācībā/neklātienē)
  Vispārējās prasības saimnieciskās darbības uzskaitei
  Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošā likumdošana un saistošie normatīvie dokumenti
  Nodokļu aprēķināšana un uzskaite
  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
  Mikrouzņēmuma nodoklis
  Darba tiesības, avoti
  Darba tiesiskās attiecības
  Darba samaksas noteikšana
  Darba laiks, atpūtas laiks
  Darba strīdi
  Noslēguma pārbaudījums
 3. MĀRKETINGS, REKLĀMA DIGITĀLIE RĪKI BIZNESĀ (kopā 24 st., t.sk., 14 st klātienē, 10 st. tālmācībā/neklātienē)
  Mārketings un tā loma komercdarbības organizēšanā
  Produkts un tā dzīves cikls
  Cenu veidošana
  Reklāma- produkta, pakalpojuma virzībai tirgū
  Digitālie rīki biznesā
  Noslēguma pārbaudījums
 4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA (IT) UN IT DROŠĪBA (kopā 24 st., t.sk., 9 st klātienē, 14 st. tālmācībā/neklātienē)
  IT drošības specifika mūsdienās
  Informācijas drošība internetā
  (noslēguma pārbaudījums)
 5. PRODUKTA (PRECES/PAKALPOJUMA) VEIDOŠANA (kopā 26 st., t.sk., 10 st klātienē, 16 st. tālmācībā/neklātienē)
  Produkta (preces/pakalpojuma)veidošana
  Piedāvājuma veidošana.
  Produkta prezentācija
  Produkta pārdošana un klienta apkalpošana.
  Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  40.00 EUR

Plānotās mācību dienas/grafiki

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to top