Dokumentu un arhīva pārvaldība

Dokumentu un arhīva pārvaldība (lietvedība)

Dokumentu un arhīva pārvaldība (klātienē 78 st, neklātienē 82 st)

 1. Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes dokumentu sagatavošanā un noformēšanā; sniegt zināšanas par dokumentu reģistrēšanu, uzskaiti, sadali un nosūtīšanu; lietu veidošanu saskaņā ar lietu nomenklatūru; dokumentu atvasinājumu sagatavošanu; par dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; par profesionālo terminoloģiju.

 1. Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus.
 2. Izstrādāt un noformēt dokumentus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 3. Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu;
 4. Veidot un sistematizēt lietas, atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai;
 5. Pārzināt dokumentu apriti un izpildes kontroles organizēšanu,
 6. Pārzināt arhīva darba reglamentējošos normatīvos aktus;
 7. Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā;
 8. Lietot profesionālo terminoloģiju.
 9. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām;

DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA

 1. Dokumentu pārvaldības tiesiskie pamati
 2. Profesionālā terminoloģija
 3. Dažādu dokumentu noformēšanas īpatnības un paraugi
 4. Dokumentu atvasinājums, dienesta atzīmes
 5. Dokumentu reģistrācijas sistēmas un izpildes kontrole
 6. Iesniegumu pārvaldība
 7. Elektronisko dokumentu pārvaldība
 8. Datorizētā lietvedības sistēma

DATORAPMĀCĪBA

 1. Informācijas drošība
 2. Efektīvāka dokumentu izveidošana un noformēšana ar tekstapstrādes lietotni MS Word;
 3. Kā izklājlapu lietotne MS Excel palīdz lietvedībā
 4. Internets, e-pasts – mākoņpakalpojumi, netiķete

SABIEDRĪBAS UN CILVĒKA DROŠĪBA

 1. Pirmā palīdzība
 2. Darba aizsardzība
 3. Ugunsdrošība
 4. Elektrodrošība
 5. Civilā aizsardzība
 6. Vides aizsardzība

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  40.00 EUR

Plānotās mācību dienas/grafiki

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to top