Digitālie komunikācijas rīki un grāmatvedības aktualitātes skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē

Digitālie komunikācijas rīki un grāmatvedības aktualitātes skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē

Digitālie komunikācijas rīki un grāmatvedības aktualitātes skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē (klātienē 90 st., neklātienē 70st.)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Izglītības procesa rezultātā sniegt digitālo komunikāciju rīku pielietošanas prasmes dažādu lieto-tāju zināšanu līmenī skaistumkopšanas un mazo pakalpojumu nozaru speciālistiem. Kurss paredzēts mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem un reģistrētām pašnodarbinātām personām bez praktiskas pieredzes digitālo komunikāciju rīku pielietošanā, kuri vēlas iegūt praktiskas zināšanas digitālo rīku apguvē. Programmā iekļautas arī praktiskās nodarbības grāmatvedībā.

1Digitālā mārketinga pamati
2Satura mārketings
3Sociālo mediju mārketings
4Profesionālā vizuālā tēla veidošana sociālajos medijos
5Mārketinga pētījumi digitālajā vidē
6Programmas vizuālā satura veidošanai
7SEO pamati
8Saskarsmes psiholoģija skaistumkopšanas un mazo pakalpojumu nozarē
9Aktualitātes grāmatvedības organizēšanā
10Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 40.00 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top