Digitālās prasmes senioriem

Digitālās prasmes senioriem

Digitālās prasmes senioriem (klātienē 86 st, neklātienē 74 st)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Sniegt zināšanas senioriem par digitālajām prasmēm, lietojot dažādus saziņas līdzekļus un ikdienā nepieciešamās aplikācijas, izmantojot savus viedtālruņus ne tikai sadzīvē, bet arī darba vajadzībām.

• Iepazīties ar datu drošības noteikumiem internetā.

• Pārvarēt sevi psiholoģiski, un spēt izmantot viedtālruni ne tikai zvaniem un īsām ziņām.

• Dažādu saziņas rīku lietošana ikdienas vajadzībām un darbam.

• Prast izmantot dažādas aplikācijas viedtālrunī, kas atvieglotu ikdienas saziņu un vajadzības.

• Dažādu aplikāciju izmantošana ikdienā darba vajadzībām

1Datu drošība
2Psiholoģisko barjeru pārvarēšana
3Saziņas rīki
4Aplikāciju lietojamība
5Mākoņpakalpojumi
6Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 40.00 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top