DIGITĀLĀS PRASMES- ĪPAŠĀS JOMAS

DIGITĀLĀS PRASMES- ĪPAŠĀS JOMAS

mca-1024x1024

Darījumi ar nekustamo īpašumu

mca-1024x1024

Digitālās prasmes dārzkopjiem

  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība 1. līmenis – 16 stundas;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 1. līmenis – 16 stundas;
  • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana – 10 stundas.
mca-1024x1024

Digitālie komunikācijas rīki un grāmatvedības aktualitātes skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

ESF PROJEKTS
«NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top