Digitālās prasmes dārzkopjiem

Digitālās prasmes dārzkopjiem

Dārzkopība (Dārzkopis, (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim))

Digitālās prasmes dārzkopjiem

42 ak.st.

  • teorija: 22 ak.st.
  • praktiskie darbi: 20 ak.st.

Kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

 

1. Iniciatīva un uzņēmējdarbība 1.līmenis.
2. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 1.līmenis.
3. Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana.

 

Pilna kursa maksa: 189.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 18.90 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top