Digitālās prasmes

Digitālās prasmes iesācējiem

Digitālās prasmes iesācējiem (klātienē 80 st, neklātienē 80 st)

 1. Apgūt un lietot dažādas ikdienas lietotnes, lai paaugstinātu mācību un darba produktivitāti;
 2. Iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;
 3. Ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā.
 1. Ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.
 2. Lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.
 3. Pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.
 4. Ar patstāvīgo darbu palīdzību nostiprināt iegūtās zināšanas.

Informācijas
iegūšana un
apstrāde.

 

·         Digitālās informācijas lietošana, aizsardzība un drošība.

·         Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības, darba drošības un ētiskie apsvērumi.

·         Intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzība.

·         Faktori, kas var ietekmēt un apdraudēt cilvēka fizisko un garīgo veselību, apkārtējo vidi.

·         Pasākumi, lai izvairītos no apdraudējumiem un atkarībām.

·         Ergonomikas prasības darba vietas iekārtojumā.

·         Darba drošības prasības, drošības riski, veicot datu apmaiņu, nepieciešamie darba aizsardzības līdzekļi un apkārtējās vides saudzēšanas pasākumi.

Digitālā pratība:programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju.

·       Datora un perifērijas ierīču lietošana.

·       Operētājsistēmas, to priekšrocības, trūkumi un iespējas.

·       Darbības ar dokumentu, aptauju veidošana.

·       Darbības ar datu prezentācijas veidnēm.

Digitālā

identitāte un pratība:

informācijas ieguves

un komunikācijas

līdzekļu

izmantošanas

iespējas.

·      Digitālā komunikācija informācijas ieguve un apmaiņa sociālajos tīklos, internetā.

·      Lietotāju izpēte, vajadzību analīze un ideju radīšana.

·      E-pasta izmantošanas priekšrocības un lietošana, personīgo kontu izmantošanas iespējas, komunikācija sociālajos tīklos.

Digitalā satura plānošana un veidošana

·       Digitālo saturu veidošana vienā formātā (teksts, attēls, tabula, audio un video fails), izmantojot digitālos rīkus

·       Digitālā satura rediģēšana

·       Autortiesības.

·       Programmatūru un lietojumprogrammu pārvalde.

Tekstapstrades lietotņu izmantošana ikdienas darbā.

·         Iepazīšanās ar tekstaprstrādes lietotnes darba vidi.

·         Dokumenta sagatavošana.

·         Dokumenta noformēšanas iespējas.

·         Dokumenta saglabāšanas iespējas.

·         Dokumenta pievienošana e-pastā u.c.

Aprēķinu veidošana izklājlapu lietotnē.

 

·         Iepazīšanās ar izklājlapu lietotnes darba vidi.

·         Aprēķinu veikšana izklājlapu lietotnē.

·         Tabulu veidošana izklājlapu lietotnē.

·         Dokumenta saglabāšanas iespējas.

·         Dokumenta pievienošana e-pastā u.c

Prezentāciju sagtavošana un vadīšana

·         Iepazīšanās ar prezentācijas lietotnes darba vidi.

·         Prezentācijas sagatavošana.

·         Prezentacijas noformēšanas iespējas.

·         Prezentācijas saglabāšanas iespējas.

·         Prezentacijas pievienošana e-pastā u.c.

Problēmu risināšanas prasmju attīstība.

·        Atbalsta un palīdzības atrašana jaunu ierīču, programmu vai lietojumprogrammu izmantošanā.

·        Ikdienišķu problēmu risināšana (datora restartēšana, programmas atkārtota instalēšana/ atjaunināšana, interneta savienojuma pārbaude)

·        Digitālo prasmju regulāra atjaunināšana.

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  51,20 EUR

Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām

Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām (klātienē 76 st, neklātienē 84 st

 1. Attīstīt digitālo kompetenci, kas veicina digitālo rīku efektīvu izmantošanu.
 2. Iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;
 3. Ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā.
 4. Optimizēt pieejamos rīkus un resursus efektīvai darbu izpildei.
 5. Analizēt izmantoto rīku pieejamību konkrētu darbu izpildei un optimizēšanai.
 1. Ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.
 2. Lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.
 3. Pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.
 4. Ar patstāvīgo darbu palīdzību nostiprināt iegūtās zināšanas.

Informācijas un datu lasītprasme.

Informācijas meklēšana un sistematizēšana.

Datu novērtēšana.

Datu pārvaldība.

Digitālās kompetences pilnveide.

Sadarbība internetā.

Mijiedarbība un koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Piedalīšanās sabiedrībā, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Digitālie rīki sadarbības procesiem.

Etiķete digitālajā vidē.

Digitālās identitātes pārvaldība.

 

Digitālā satura izveidošana.

Digitālā satura integrēšana un atkārtota izstrāde.

Digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana.

Digitālā satura izstrāde, integrēšana un atjaunošana.

Autortiesības un licences.

Programmatūras iestatījumu pielāgošana.

Digitālā satura izveide un pilnveidošana.

Digitālā satura atkārtota izstrāde.

Digitālā satura izvērtēšana.

Drošība.

Digitālā satura aizsardzība.

Personas datu un privātuma aizsardzība.

Digitālās vides un ierīču pielāgošana.

Tehnisko problēmu risināšana.

Digitālās vides pielāgošana.

Ergonomika un darba vides riski.

Digitālo rīku un resursu jēgpilna lietošana

Digitālo rīku iespējas.

Digitālās kompetences novērtēšana.

 

Sociālo tīklu

komunikācija.

Sociālo tīklu izpēte.

Tiešsaistes profili un sava publiskā tēla veidošana.

Personisko datu un privātuma aizsardzība.

Digitālās vides drošība un tās draudi.

Kiberdrošība.

Digitālo kompetenču plaisas noteikšana

Digitālās kompetences papildināšana.

aunāko digitālo tehnoloģiju attīstība.

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  51,20 EUR

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to top