Digitālais mārketings

Digitālais mārketings

Digitālais mārketings (klātienē 56 st, neklātienē 104 st)

 klātiene – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē
 neklātiene – patstāvīgais darbs

Izglītības procesa rezultātā sniegt digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas prasmes lietotāja līmenī. Kurss paredzētas mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem bez praktiskas pieredzes digitālajā mārketingā, kuri digitālā mārketinga teoriju vēlas papildināt ar praktiskām zināšanām.

• Sniegt informāciju izpratnes un pielietojuma līmenī par digitālo mārketinga komunikāciju.

• Sniegt zināšanas izpratnes un pielietojuma līmenī par interaktīvo mārketinga komunikāciju.

• Sniegt informāciju izpratnes un pielietojuma līmenī par integrētās mārketinga komunikācijas kompleksa plānošanu un to izplatīšanas līdzekļiem.

1Digitālā mārketinga pamati
2SEO un satura mārketings
3Digitālo projektu veidošana un vadīšana
4Sociālo mediju mārketings
5E-pasta mārketings
6Digitālā un interaktīvā mārketinga komunikācija
7Mārketinga pētījumi digitālajā vidē
8Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 40.00 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top