DIGITĀLĀ MĀRKETINGA JOMA

DIGITĀLĀ MĀRKETINGA JOMA

social-media-4140959_1280

Digitālais mārketings

images

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām)

images

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (ar priekšzināšanām)

ec005aa3-f826-4ea6-9f0e-8e9152806289-760x400

Google Adwords kampaņu organizēšana

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

ESF PROJEKTS
«NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top