Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (dažādi zināšanu līmeņi)

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (bez priekšzināšanām)

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (bez priekšzināšanām) (klātienē 82 st, neklātienē 78 st)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

 1. Izglītības procesa rezultātā  sniegt pamazināšanās MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, tabulu veidošanā, datu apstrādē un analīzē.

 1. Tabulu veidošanā un datu formatēšanā.
 2. Diagrammu veidošana, noformēšana.
 3. Aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas.
 4. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 5. Datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus.
 6. Datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.
 7. Informācijas pārnešana uz MS Word, atskaišu sagatavošanai.
 8. Rakurstabulas, rakursdiagrammas.

 

Vispārīgas ziņas par darbu ar MS Excel.

Šūnas, kolonnas, rindas

Datu ievade, dzēšana, rediģēšana

Tabulu skatu veidi

Informācijas izdrukāšana

Šūnas, kolonnas, rindas

Šūnas, kolonnas, rindas

Datu ievade, dzēšana, rediģēšana

Tabulu skatu veidi

Informācijas izdrukāšana

Tabulu veidošana un datu formatēšana

Datu tabulas vizuāla normēšana vieglākai datu uztverei

Iepriekš definētiem kritērijiem atbilstošu datu izcelšana datu tabulā

Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas

Diagrammu veidošana, noformēšana

Diagrammu veidošana, noformēšana

Formulas

Vienkāršu aprēķinu veikšana

Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai

Pamatfunkcijas (Sum, Average)

Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmantošana (Round).

Funkciju izmantošana šūnu skaita noteikšanai (Count).

Loģisko funkciju veidošana

Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru

Apjomīga datu saraksta kārtošana

Vēlamo datu atlasīšana, izmantojot datu filtru

Datu analīzes veikšana un statistika

Datu validācijas veikšana

Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darbalapā

Dublikātu dzēšana unikālu ierakstu tabulas izveidošanai

Informācijas pārnešana uz MS Word, atskaišu sagatavošanai

Informācijas pārnešana uz MS Word, atskaišu sagatavošanai

Rakurstabulas, rakursdiagrammas

Rakurstabulas izveidošana; datu filtrēšana

Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51,20 EUR

Kursa apraksts

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (ar pamata priekšzināšanām)

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (ar pamata priekšzināšanām) (klātienē 80 st, neklātienē 80 st)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

 1. Izglītības procesa rezultātā  sniegt zināšanās MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, sarežģītās tabulās, kā optimizēt darbu ar programmu. Izveidot diagrammas labākai datu analīzei, lai vieglāk varētu analizēt vēlamos datus, tabulu apvienošana.

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana
 2. Formulu izmantošana.
 3. Diagrammu veidošana, noformēšana
 4. Aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;
 5. Datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
 6. Datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.
 7. Datu importēšana un eksportēšana
 8. Datu analīzes veikšana un statistika
 9. Rakurstabulas, rakursdiagrammu lietošanā
 10. Makrosu pielietošana.
 11. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem.

Tabulu veidošana un datu formatēšana

Datu tabulas vizuāla normēšana vieglākai datu uztverei

Iepriekš definētiem kritērijiem atbilstošu datu izcelšana datu tabulā

Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas

Formulas.

Nosaukuma piešķiršana, rediģēšana šūnai un šūnu apgabalam (define name).

Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai

Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmantošana (Round).

Funkciju izmantošana šūnu skaita noteikšanai (Count).

Teksta funkcijas izmantošana

Datuma un laika funkciju izmantošana

Loģisko funkciju veidošana

Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana (Vlookup)

Funkcijas SUMIF, COUNTIF un IFERROR izmantošana

Diagrammu veidošana, noformēšana

Diagrammu veidošana, noformēšana

Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru

Apjomīga datu saraksta kārtošana

Vēlamo datu atlasīšana, izmantojot datu filtru

Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus

Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus

Datu importēšana un eksportēšana

 

Datu importēšana un eksportēšana uz citām programmām

Darbgrāmatas un darblapas veidnes veidošana un izmantošana

Datu analīzes veikšana un statistika

 

Datu validācijas veikšana

Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darbalapā

Dublikātu dzēšana unikālu ierakstu tabulas izveidošanai

Rakurstabulas, rakursdiagrammas

 

Rakurstabulas izveidošana; datu filtrēšana

Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu

Makrosi

 

Makrokomandu veidošana

Makrokomandu rediģēšana.

Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

 

Hipersaite uz esošu failu

Hipersaite uz citu darbgrāmatas šūnu

Hipersaite uz jaunu dokumentu

Hipersaite uz e-pasta ziņojumu

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51,20 EUR

Kursa apraksts

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (ikdienas lietotājiem)

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (ikdienas lietotājiem) (klātienē 68 st, neklātienē 92 st)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

 1. Izglītības procesa rezultātā sniegt padziļinātas zināšanās MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, tabulu veidošanā, datu apstrādē un analīzē, veikt finanšu datu analīzi,  formulēt un analītiski ap-rakstīt uzkrātos datus, formulēt problēmas, sniegt to risinājumus, pamatot datu analīzes nepieciešamību un izvēlēto datu analīzes metodi.

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana
 2. Aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas formulas un funkcijas;
 3. Datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
 4. Datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.
 5. Diagrammu veidošanas papildrīki
 6. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 7. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 8. Datu importēšana un eksportēšana
 9. Datu analīzes veikšana un statistika
 10. Rakurstabulu un rakursdiagrammu izmantošana.
 11. Makrosu izmantošana.
 12. Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi
 13. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

Tabulu veidošana un datu formatēšana

 

Datu tabulas vizuāla normēšana vieglākai datu uztverei

Iepriekš definētiem kritērijiem atbilstošu datu izcelšana datu tabulā

Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas

Formulas un funkcijas

 

Nosaukuma piešķiršana, rediģēšana šūnai un šūnu apgabalam

Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai

Šūnu skaita noteikšanas, skaitļu noapaļošanas funkcijas

Teksta, datuma un laika funkciju izmantošana

Loģisko funkciju veidošana, saliktās funkcijas

Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana (Vlookup, Hlookup, Index)

Informācijas (atsauču) funkcijas

Diagrammu veidošanas papildrīki

Diagrammu veidošanas papildrīki

Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru

 

Apjomīga datu saraksta kārtošana

Vēlamo datu atlasīšana, izmantojot datu filtru

Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus

Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus

Datu importēšana un eksportēšana

 

Datu importēšana un eksportēšana uz citām programmām

Darbgrāmatas un darblapas veidnes veidošana un izmantošana

Datu analīzes veikšana un stati tika

 

Datu validācijas veikšana

Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darb lapā

Dublikātu dzēšana unikālu ierakstu tabulas izveidošanai

Rakurstabulas,

rakursdiagrammas

 

Rakurstabulas izveidošana; datu filtrēšana

Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu

Makrosi

 

Makrokomandu veidošana

Makrokomandu rediģēšana.

Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi

 

Goal Seek, scenāriji;

Solver, formulas rezultātu tabula.

Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

 

Hipersaite uz esošu failu

Hipersaite uz citu darbgrāmatas šūnu

Hipersaite uz jaunu dokumentu

Hipersaite uz e-pasta ziņojumu

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51,20 EUR

Kursa apraksts

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (lietpratējiem)

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (lietpratējiem) (klātienē 72 st, neklātienē 88 st)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

 1. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē.
 1. Veidot izpratni un praktiskās iemaņas:
 2. aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;
 3. datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
 4. datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā.

Formulas un funkcijas

 

Nosaukuma piešķiršana, rediģēšana šūnai un šūnu apgabalam

Teksta, datuma un laika funkciju izmantošana

Loģisko funkciju veidošana, saliktās funkcijas

Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana (Vlookup, Hlookup, Index)

Informācijas (atsauču) funkcijas

Finanšu funkcijas

Statistikas funkcijas

Datu importēšana un eksportēšana

Datu importēšana un eksportēšana uz citām programmām

Darbgrāmatas un darblapas veidnes veidošana un izmantošana

Datu analīzes veikšana un statistika

 

Datu validācijas veikšana

Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darbalapā

Dublikātu dzēšana unikālu ierakstu tabulas izveidošanai

Rakurstabulas, rakursdiagrammas

 

Rakurstabulas izveidošana; datu filtrēšana

Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu

Makrosi

 

Makrokomandu veidošana

Makrokomandu rediģēšana.

Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi

 

Goal Seek, scenāriji;

Solver, formulas rezultātu tabula.

Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

 

Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

 

Darbgrāmatu strukturēšana ar XML

Darbgrāmatu strukturēšana ar XML

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51,20 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top