Darījumi ar nekustamo īpašumu

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Darījumi ar nekustamo īpašumu (klātienē 68 st., neklātienē 92 st.)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par darījumiem ar nekustamo īpašumu un izmantot digitālos risinājumus darījumu vadīšanā un analīzē, attīstīt prasmes pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma darījumu procesu un nodokļiem.

1Personīgā un uzņēmuma tēla veidošana digitālajā vidē, reklāma, pārdošana
2Nekustamā īpašuma tehniskās apsekošanas, vērtēšanas un tās procesā digitālo rīku izmantošanas pamati
3Nekustamā īpašuma normatīvie akti, AML izpēte, nodokļu aprēķins un terminoloģija
4Līgumu sagatavošana un normatīvie akti īpašumu darījumos
5Darījumu sagatavošana, vadīšana un darbs ar klientu un digitālie rīki nekustamā īpašuma jomā
6Teritorijas plānošanas pamati un darījumi ar zemi
7Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi
8Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 40.00 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top