Biznesa uzsākšana

Biznesa uzsākšana

Biznesa uzsākšana (klātienē 61st, neklātienē 99 st)

 1. Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par biznesa uzsākšanu, pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar komercdarbības procesu. Biznesa organizēšanā prast pielietot iegūtās zināšanas par grāmatvedības pamatiem, dokumentu pārvaldību, mārketingu, reklāmu, pārdošanu, e-komerciju un saskarsmes prasmēm.

 1. izprast komercdarbības procesus mazā biznesa organizēšanā;
 2. pārzināt uzņēmuma grāmatvedības procesus pielietot grāmatvedības pamatus;
 3. izprast ekonomikas pamatus un nodokļu sistēmu Latvijā;
 4. prast apkopot informāciju, veicot datu analīzi;
 5. prast orientēties mārketingā, reklāmas un pārdošanas pamatprocesos;
 6. pārzināt darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus;
 7. prast pielietot komercdarbības normatīvos aktus un likumus;
 8. prast noformēt lietvedības dokumentus atbilstoši normatīviem aktiem;
 9. prast pielietot interneta rīkus uzņēmējdarbības veicināšanai;
 10. izprast komandas darba principus un saskarsmes prasmes.
 11. Izprast produkta (preces/pakalpojuma) veidošanas principus un pielietot praksē.
 1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANA (kopā 24 st., t.sk., 9 st klātienē, 15 st. tālmācībā/neklātienē)
  Ekonomika un ekonomiskās sistēmas.
  Uzņēmējdarbības uzsākšana.
  Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem
  Noslēguma pārbaudījums
 2. UZŅĒMUMA ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA UN DOKUMENTU PĀRVADĪBA (kopā 30 st., t.sk., 12 st. klātienē, 18 st. tālmācībā/neklātienē)
  Uzņēmuma organizatoriskā darbība
  Dokumentu pārvaldības tiesiskie pamati
  Dokuments, dokumentu noformēšana
  Pārvaldes dokumenti
  Dokumentu reģistrācijas sistēmas un izpildes kontrole
  Iesniegumu pārvaldība
  Dokumentu saglabāšana
  Noslēguma pārbaudījums
 3. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻI (kopā 32 st., t.sk., 16 st klātienē, 16 st. tālmācībā/neklātienē)
  Vispārējās prasības saimnieciskās darbības uzskaitei
  Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošā likumdošana un saistošie normatīvie dokumenti
  Nodokļu aprēķināšana un uzskaite
  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
  Mikrouzņēmuma nodoklis
  Darba tiesības, avoti
  Darba tiesiskās attiecības
  Darba samaksas noteikšana
  Darba laiks, atpūtas laiks
  Darba strīdi
  Noslēguma pārbaudījums
 4. MĀRKETINGS, REKLĀMA DIGITĀLIE RĪKI BIZNESĀ (kopā 24 st., t.sk., 11 st klātienē, 15 st. tālmācībā/neklātienē)
  Mārketings un tā loma komercdarbības organizēšanā
  Produkts un tā dzīves cikls
  Cenu veidošana
  Reklāma- produkta, pakalpojuma virzībai tirgū
  Digitālie rīki biznesā
  Noslēguma pārbaudījums
 5. UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZMAKSAS UN REZULTĀTU ANALĪZE (kopā 24 st., t.sk., 7 st klātienē, 17 st. tālmācībā/neklātienē)
  Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija
  Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji.
  Noslēguma pārbaudījums
 6. PRODUKTA (PRECES/PAKALPOJUMA) VEIDOŠANA (kopā 24 st., t.sk., 7 st klātienē, 17 st. tālmācībā/neklātienē)
  Produkta (preces/pakalpojuma)veidošana
  Piedāvājuma veidošana.
  Produkta prezentācija
  Produkta pārdošana un klienta apkalpošana.
  Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  51.20 EUR

Plānotās mācību dienas/grafiki

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to top