Apģērbu konstruēšana un šūšana

Apģērbu konstruēšana un šūšana iesācējiem

Iekļauti 7 moduļi: Tekstilmateriālu novērtēšana (20 st.), Aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana 1.līmenis(24 st.), Bāzes konstrukcijas izgatavošana (88 st.), Šūto izstrādājumu konstruēšanas pamati (40 st.), Piegriešanas pamati (20 st.), Vieglo virsdrēbju izgatavošana (32 st.).

1.TEKSTILMATERIĀLU NOVĒRTĒŠANA (20 st.)
Tekstilmateriāli
Apģērbu un šūto izstrādājumu izejmateriāliem svarīgas tekstilmateriālu īpašības
Tekstilšķiedru marķējums tekstilizstrādājumos saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem
Tekstiliju atgājas un atkritumi, to apjomi sadzīvē
2.APRĪKOJUMA SAGATAVOŠANA UN VĪĻU ŠŪŠANA 1.LĪMENIS (24 st.)
Šūšanas iekārtas
Universālo šūšanas iekārtu atbilstības noteikšana
Universālo šūšanas iekārtu tehnoloģisko parametru regulēšana un tehniskā apkope
Universālo higrotermiskās apstrādes iekārtu regulēšana un tehniskā apkope.
Roku dūrieni, šuves un vīles
Vīļu, detaļu, mezglu un izstrādājumu tehniskie zīmējumi
Mašīnvīļu šūšana
Vīļu gludināšanas tehniskie noteikumi
Jaunas inovatīvas universālās šūto izstrādājumu apstrādes iekārtas, to pierīces un pielietojum
3.BĀZES KONSTRUKCIJAS IZGATAVOŠANA (88 st.)
Antropoloģiskie pamati
Tipfigūru klasifikācija
Klienta auguma mēru noteikšana
Apģērba bāzes konstrukcijas konstruēšana
Piegriezto apģērbu formveidošanas paņēmieni un īpašības
Modeļa konstruktīvā risinājuma analīze
4.ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU KONSTRUĒŠANAS PAMATI (40 st.)
Cilvēka augums un tā raksturojums
Aprēķini apģērba pamatpiegrieztnes konstrukcijai
Vispārīgas ziņas par apģērbu
Izstrādājumu piegrieztnes un lekāli
Ģeometrisku formu izstrādājumi, to mērīšana
Piegrieztņu un lekālu izgatavošana ģeometrisku formu izstrādājumiem
5.PIEGRIEŠANAS PAMATI (20 st.)
Drānas gabala parametru noteikšana pirms piegriešanas
Drānu sagatavošanas tehnoloģija piegriešanai
Drānu higrotermiskā sagatavošana piegriešanai
Piegriešanas iekārtas un instrumenti
Šūtā izstrādājuma detaļu piegriešana
Detaļu marķēšana un komplektēšana
Drānu patēriņa aprēķins
6.MODEĻKONSTRUKCIJAS IZGATAVOŠANA (80 st.)
Tehniskā modelēšana
Konstruktīvā modelēšana
Modelēšanas atbilstība modeļa iecerei
Gatavu (lietotu) izstrādājumu modeļkonstrukciju modificēšana
7.VIEGLO VIRSĢĒRBU IZGATAVOŠANA (32 st.)
Vieglo virsģērbu sortiments un tā modeļu uzbūve un apstrādes secība
Vieglo plecģērbu uzbūve un griezumdetaļu atbilstība
Vieglo virsģērbu apstrādes palīgmateriāli un furnitūra
Vieglo virsģērbu detaļu pirmapstrāde (detaļu dublēšana, iešuvju, ieloču, atdaļu, reljefvīļu, sīko detaļu apstrāde
Vieglo virsģērbu detaļu un mezglu apstrāde
Vieglo virsģērbu izgatavošana
Vieglo virsģērbu izgatavošanas starpoperāciju un beigu higrotermiskās apstrāde
Vieglo virsģērbu kvalitātes nodrošināšana
Vieglā virsģērba izstrādājumu šūšana darba grupā
Gatavu (lietotu) vieglo virsģērbu izstrādājumu modificēšana

Pilna kursa maksa: 1332.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  133.20 EUR

Apģērbu konstruēšana un šūšana lietpratējiem

Iekļauti 5 moduļi:Bāzes konstrukcijas izgatavošana (88 st.), Modeļkonstrukcijas izgatavošana (80 st.), Stilitisko risinājumu izstrāde un vizualizācija (20 st.), Ārģērbu izgatavošana (36 st.), Lekālu izvietojumu sagatavošana (40 st.).

Bāzes konstrukcijas izgatavošana (88 st.)

Antropoloģiskie pamati

Tipfigūru klasifikācija

Klienta auguma mēru noteikšana

Apģērba bāzes konstrukcijas konstruēšana

Piegriezto apģērbu formveidošanas paņēmieni un īpašības

Modeļa konstruktīvā risinājuma analīze

Modeļkonstrukcijas izgatavošana (80 st.)

Tehniskā modelēšana

Konstruktīvā modelēšana

Modelēšanas atbilstība modeļa iecerei

Gatavu (lietotu) izstrādājumu modeļkonstrukciju modificēšana

Stilitisko risinājumu izstrāde un vizualizācija (20 st.)

Modes un stila tendenču informācijas telpa

Stilistisko risinājumu izvērtēšana

Klienta vajadzību noteikšana

Vizuālā tēla novērtēšana

Individuālā krāsu skala

Modes zīmējumi un skices

Tehnisko zīmējumu izstrāde

Stila idejiskās ieceres izvērtēšana

Ārģērbu izgatavošana (36 st.)
Ārģērbu detaļu pirmapstrāde un dublēšana

Ārģērbu palīgmateriāli un furnitūra

Ārģērbu detaļu un mezglu apstrāde

Ārģērbu izgatavošana

Ārģērbu higrotermiskā apstrāde

Ārģērbu laikošana

Ārģērbu korekcija pēc laikošanas

Ārģērbu kvalitāte

Lekālu izvietojumu sagatavošana (40 st.)

Lekālu izvietojuma tehniskās prasības

Lekālu izvietojuma plānošana un veidošana

Piegriešanas uzdevumu izstrāde

Pilna kursa maksa: 1152.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  115.20 EUR

Informāciju par programmu:

Telefons: +(371) 25991222
E-pasts: viaa.kursi@mcalfa.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 32 – 1A, Rīga, LV-1050
Darba laiks:  P. – Pk. 9.00 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to top