Agile projektu vadība

Agile projektu vadība

Agile projektu vadība (klātienē 86 st., neklātienē 74 st.)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Attīstīt un pilnveidot prasmju un zināšanu līmeni par Agile jeb iteratīvās projektu vadības pieejas būtību. Veicināt jaunāko projektu vadības metožu izmantošanu un sniegt praktiskus piemērus šīs pieejas izmantošanā un ieviešanā.

• Gūt priekštatu par Agile metodes būtība.

• Zināt biznesa modeļus produktu vadībā ar Agile metodi.

• Spēt veikt klientu tipu un segmentēšanu, izprast vērtības plūsmu.

• Zināt Agile Manifests un Vērtības.

• Izprast atšķirību starp tradicionālo un iteratīvo pieeju.

• Izprast prioritāšu noteikšana un Agile projektu apjomu novērtēšanu.

• Izprast riska jēdzienu tā saturu un būtība projektu vadībā.

• Spēt definēt Agile projektu izgāšanās cēloņi un pasākumi iespējamo cēloņu apzināšanai.

• Veidot izpratni par rezultātu apkopošanu Agile projektu vadībā.

• Gūt izpratni par uzkrātās pieredzes tālākā izmantošana.

• Sniegt priekštatu par koučingu, kā profesiju Agile izpratnē .

1Agile metodes būtība un tās evolūcija
2Ievads produktu vadībā ar Agile
3Agile apskats, rīki un tehnika
4Riska vadības Agile projektos
5Rezultātu apkopošana
6Agile koučings
7Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 51.20 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top