3D printera lietošana

3 D printera lietošana

3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē (klātienē 56 st, neklātienē 104 st)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

 1. Veidot padziļinātu izpratni par 3D printera lietošanas iespējam drukas un mediju tehnoloģiju nozarē. Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes 3D izdrukas pilna cikla nodrošināšanai, kas ietver sevī 3D modeļa veidošanas metožu un rīku apskatu, 3D modeļa sagatavošanu izdrukai un 3D printera uzbūves metodes.
 2. Mācību priekšmeta mērķis ir iepazīstināt izglītojamos ar 3D modelēšanas iespējām izmantojot gan telpiskās apstrādes modelēšanas rīkus. Iemācīt veidot un modificēt 3D objektus, izmantot. Izprast 3D modeļa iegūšanas veidus: skenēšana, modelēšana, tīmekļa resursi.
 3. Mācību priekšmeta mērķis ir iegūt par 3D modeļa sagatavošanu izdrukai, materiālu izvēles metodi, printera sagatavošanu un izpildītā objekta pēcapstrādi.
 4. Mācību priekšmeta mērķis ir sniegt zināšanas par elektronisko komponenšu pielietojumu un 3D printera izmantošanu robotizēto sistēmu izstrādē. Sniegt zināšanas par 3D printera elektroniskas daļas uzbūvi, elektronisko komponenšu izmantošanu Robottehnika un robotizēto sistēmu izrādes un projektēšanas posmiem.
 1. Apgūt 3D printera uzbūvi.
 2. Iepazīties ar 3D printera pielietošanas iespējām.
 3. Apgūt 3D modeļa veidošanas pamatus.
 4. Apgūt G-Code sagatavošanas iespējas.
 5. Spēt veikt 3D objekta sagatavošanu izdrukai.
 6. Pārzināt datu importēšanas un eksportēšanas metodes un iespējas.
 7. Pārzināt materiāla pamatus.
 8. Pilnveidot finanšu datu iegūšanas un sagatavošanas kompetenci.
 9. Pārzināt 3D izdrukas procesa norisi.
 10. Spēt raksturot un izskaidrot 3D drukas veidus, to priekšrocības, trūkumus un populārākos pielietojumus.
 1. 3D printera veidi
 2. 3D printera materiāls
 3. 3D printera lietošana
 4. Tiešsaistes 3D modelēšanas rīki
 5. CAD 3D modelēšanas platformas
 6. Ārējo 3D resursu izmantošana.
 7. Sadalītie pakalpojumi
 8. G-Code standarts
 9. Materiāla apstrādes iestādījumi.
 10. Modeļu pēcapstrāde
 11. 3D printera tehniskā uzbūvē
 12. Robotizētas sistēmas projektēšanas un modelēšanas

Pilna kursa maksa: 512.00 EUR, līdzmaksājums 10%-  51,20 EUR

Kursa apraksts

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt vai pilnveidot zināšanas šādās jomās:

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Scroll to top